top of page

Monipuolinen ja joustava palvelu 

oman maun mukaan!

Viikoittaisiin tapaamisiin perustuva monipuolinen hoiva ja virkistysapu on mutkatonta ja joustavaa palvelua kotiin tai palveluasumisyksikköön. Tavoitteena on tukea ikääntyvän toimintakykyä, helpottaa arkea ja tuoda iloa. Sairaanhoitajan, parturi-kampaajan ja hyvinvointialan tutkinnot takaavat sekä hoidollisen ja kuntouttavan näkemyksen, että perushoidollisen huolenpidon ja hoivan toteutumisen - virkistävän hemmottelun merkitystä väheksymättä!

Käytännössä tapaamisissamme ulkoilemme yhdessä, vetristelemme sisätiloissa, puuhastelemme arjen askareita, hoidamme asioita, pidämme hiukset siistinä sekä olemuksen huoliteltuna – aina tilanteen mukaan. Välillä nautimme kevyestä hieronnasta tai ihon hoidosta, paneudumme lehden lukuun ja vietämme laatuaikaa seurustellen, pelaten, lukien tai musiikista nauttien.

Siis kiireetöntä yhdessäoloa ja hellää huolenpitoa säännöllisten tapaamisten merkeissä.

Ulkoilu ja liikunta

Miten mukavaa onkaan päästä ulkoilemaan raittiiseen ilmaan ja nauttimaan luonnosta kaikilla aisteilla! Tämän ilon voimme toteuttaa säännöllisillä tapaamisillamme ja ulkoilla yhdessä turvallisesti.

 

Ikääntyvälle ulkoilu voi olla usein haastavaa. Ulkoilun ja raittiin ilman terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Ne parantavat todistetusti hapensaantia ja verenkiertoa. Yhdistettynä kevyeenkin liikuntaan happirikas ilma aktivoi fyysistä toimintakykyä ja vahvistaa lihaskuntoa. Tämä lisäksi on muistettava myös ulkoilun psyykkinen vaikutus - luonnon äänet, tuoksut ja kauneus tuovat iloa ja virkistävät mieltä. Vuodenaikojen vaihtelun seuraaminen ja itse kokeminen tuo tärkeää rytmiä ja jatkuvuutta elämään.

Onnea on raitis ilma

ja yhteys luontoon,

 mahdollisuus kokea itse vuodenaikojen vaihtelut.

Jos tapaamiskerrallamme sää on mahdoton tai kunto arveluttaa, voimme verrytellä sisätiloissa tai vaikkapa nauttia kevyestä niska-hartiahieronnasta tai verenkiertoa edistävästä jalkahieronnasta. "Kuntoilukaveri” on henkilökohtainen auttaja ja kannustaja. Ulkoilun ilon ja kuntouttavan vaikutuksen voi toteuttaa helposti säännöllisillä tapaamisilla, kerran tai kaksi viikossa.

Ulkoilu ja liikunta

Hoiva ja huolenpito

Huoliteltu olemus ja hyvä olo syntyvät säännöllisestä huolenpidosta. Kun hiusten siisteys, ihon kunto, partahygienia sekä lukuisat muut arkiset itsestäänselvyydet alkavat muuttua jo haasteiksi, tarvitaan apua. Säännöllistä, kiireetöntä ja jatkuvaa.

Alan ammattilaisena huolehdin aina tarvittaessa ihon, hiuspohjan, parran ja hiusten hyvinvoinnista tapaamistemme yhteydessä, jolloin asiat eivät ehdi ongelmaksi asti. Ammattimainen hiustenleikkaus onnistuu hyvin kotihoivan yhteydessä ja kuuluu säännölliseen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Isompia hiuskäsittelyjä varten kampaamokäyntien toteuttaminen asiakkaan toiveesta kuuluu myös kokonaisvaltaiseen huolenpitoon.  Auttava käsipari, kokonaisuuden hahmottaminen sekä toiveiden ja mieltymysten kunnioittaminen ovat avain asiakkaan hyvään oloon ja huoliteltuun olemukseen.

Jatkuvuus ja säännöllisyys on

avain huoliteltuun olemukseen

ja hyvään oloon.

Voinnin ja yleiskunnon seuranta kuuluu hoivaan ja huolenpitoon. Verenpaineen ja -sokerin mittaukset tarvittaessa tukevat tilanteen määritystä ja hoidon tarpeen arviointia. Havainnoivat aistit, muutoksiin reagoiminen ja aito kuunteleminen luovat hyvän pohjan hoivatyön toteutumiseen.

Hemmotteluksi mielletty virkistävä kevythieronta on myös kehonhuoltoa, joka vaikuttaa sekä fyysiseen,   että henkiseen hyvinvointiin verenkiertoa edistävästi sekä rentouttavasti ja rauhoittavasti. Se toimii myös loistavasti luontaisena unilääkkeenä tai hemmotteluhoitona mielen iloksi. Moniosaaja onkin kuin henkilökohtainen ”hyvinvointihuoltaja”, joka tuo hyvää mieltä, sekä turvaa ja uskoa omaan pärjäämiseen omassa kotona.

Hoiva ja huolenpito

Arjen apu ja asiointi

Avun tarpeen eritteleminen tai avun pyytäminen voi olla epämukavaa. Tapaamisten jatkuvuus ja säännöllisyys auttavat näkemään tarpeita jo ennalta ja toimimaan kulloisenkin tilanteen mukaan.

 

Säännöllisillä tapaamisilla hoituvat monet pikkuaskareet, joihin ei oma toimintakyky aina riitä tai jotka sujuvat mukavammin yhdessä tehtynä. Kodin viihtyvyyteenkin vaikuttavat pienet asiat, joista huolehtimalla kaaos pysyy kaukana ja viihtyvyys lisääntyy. Ehkäpä viikon kohokohta onkin asioiden hoito yhdessä turvallisin mielin kätevästi autokyydillä. Pääsee itse rauhassa valitsemaan tuotteet kaupasta tai vaikkapa tutkimaan kirjaston valikoimaa. Kyytiä voi tarvita myös esimerkiksi lääkäri- tai kontrollikäynnille, jolloin luotettava saattaja on turvaksi.  

Yhteistuumin ja

ajan kanssa

askareet hoituvat 

ja asiat järjestyvät.

Kotoa lähteminen ja asioiden hoitaminen ylläpitää sosiaalista toimintakykyä ja on hyväksi mielen vireydelle. Pitää kuitenkin muistaa, että monelle ikääntyvälle kotoa poistumisen kynnys voi kasvaa liian korkeaksi nopeasti, jos ei ole auttajaa, jonka apuun voi turvautua. Usko omaan toimintakykyyn hiipuu nopeasti, ellei tukea saa riittävästi.

 

Toimiminen yhdessä ja ajan kanssa luo turvallisuutta sekä uskoa itseensä ja omaan toimintakykyyn. ”Kotihommakoordinaattori” tuo iloa arkeen ja ”asiointiassistentti” luo turvallisuuden tunteen asioita hoidettaessa.

Arjen apu ja asioint

Seura ja ajanviete

Ikääntyessä ystäväpiiri pienenee, mutta juuri sosiaaliset kontaktit pitävät meidät virkeinä. Viikoittainen kiireetön tapaaminen tutun kanssa on monesti ilon hetki, jota erityisesti odottaa.

 

Kuulumisten vaihto puolin ja toisin sekä ilojen ja surujen jakaminen ovat yksinäisyyden paras karkottaja. Ilo on isompi yhdessä jaettuna ja huoli kevyempi kahden kantaa. Joskus täytyy päästä purkamaan sydäntään ja ystävä ymmärtää niin surun kuin kiukunkin.

 

Kaipaamme ystävää, jokainen omalla tavallamme. Toiselle on tärkeintä yhteinen tekeminen ja toiminta, aktiviteetit ja sosiaalisuus. Toiselle ehkä läsnäolo, kuulluksi tuleminen ja vuorovaikutus. Usein ystävyys juuri saakin alkunsa yhteisestä ajasta ja yhteisestä sävelestä.

 

Ystävyys on

molemminpuolista välittämistä ja iloa,

sitä ettei ole yksin.

”Ajanvieteavec” ja ”seniorin seuralainen” tuo kaivattua iloa ja piristystä kodin yksinäisyyteen tai hoivakodin hiljaisuuteen.

Seura ja ajaviete
bottom of page