top of page


Nyt siis huomio vanhusten ja ikäihmisten henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin! Voiko ostaa pelkkää virkistystä ja seuraa yksinäiselle omaiselleen? Voi. Ja se on erittäin suositeltavaa. Tätä palvelumuotoa tarvitsevat erityisesti he, joilla ei ole mahdollisuutta juuri poistua kotoaan ja jotka sitä kautta sananmukaisesti kärsivät yksinäisyydestä.Kannattaa tutustua asiaan yleisestikin, jos vain mielenkiintoa riittää. Joskus voi nähdä ympärillään aihetta sivuavia tilanteita, vaikkei omassa elämäntilanteessa nämä kohtaisikaan.Yksinäisyyteen tarvitaan ratkaisuja


Yksinäisyys on valitettavasti todellisuutta, vaikka siitä ollaankin jo tietoisempia ja asiaa halutaan auttaa monin tavoin. Silti kuitenkin osa vanhuksista on jäänyt neljän seinän sisälle ikään kuin vangiksi. Vaikka kyse on omasta kodista eikä suinkaan vankilasta, voi yksinäisyys tehdä siitä joskus ahdistavan paikan. Hiljaisen, aution tai masentavan. Päivät saattavat tuntua merkityksettömältä jatkumolta, jotka eivät kummoisemmin eroa toisistaan. Ihminen passivoituu ja elämän ilo hiipuu. Silloin ystävää tarvitaan. Kanssakulkijaksi jakamaan asioita. Iloja, suruja, muistoja, arkiaskareita ja kaikkea elämään kuuluvaa. Apua pitäisi hakea, koska sitä on saatavilla.Kotihoito huolehtii perustarpeista ja hoidosta


Kotihoito tekee parhaansa turvatakseen perustarpeet ja huolehtiessaan turvallisesta arjesta. Ne hetket saattavatkin olla vanhukselle kullanarvoisia yksinäisyyden ja hiljaisuuden täyttämässä kodissa. Mutta miltä mahtaa tuntua vanhuksesta - saati sitten hoitajasta - kun olisi mukava vaihdella kuulumisia enemmänkin tai kertoa huolesta tai ilonaiheesta, mutta kello tikittää ja aikataulu ei tunne armoa eikä empatiaa. Osaamme kyllä arvata, miltä se tuntuu, mutta parhaiten tietävät ne, joita se on kohdannut. Siinä uupuvat ja henkisesti lannistuvat niin hoitajat kuin asiakkaatkin. Se taas on omiaan lisäämään väärinymmärryksiä ja tyytymättömyyden tunteita. Ja kuitenkin kotihoitajat tekevät työnsä äärettömän hyvin, noudattaen myös heille tarkoin laadittua työnkuvaa sekä juoksevat samalla kilpaa epärealistisesti mitoitetun aikataulun kanssa. Asiakkaatkin usein ymmärtävät tämän, mutta yhdessäolon hetkiä ei ymmärrys valitettavasti lisää. Syylliset ovat muualla ja sitähän me olemme yhteiskuntana kaikki. Kaikki muuttuu huimaa vauhtia ja mukana pitäisi pysyä. Väliinputoajaksi ei kuitenkaan saisi kukaan jäädä.Lisäpalvelut ja valtion tuki


Jos siis todella haluamme tuoda ystävyyden kaltaista kiireetöntä läsnäoloa näiden vanhusten elämään ja arkeen, on ehkä välttämätöntä turvautua myös yksityisten palvelujen puoleen, jotka on räätälöity juuri tähän tarkoitukseen. Valtio tukee tätä palvelumuotoa alhaisempana verotuksena kotitalousvähennyksen muodossa.

Tuki on juuri siksi, että kun kotiasumiseen on runsain mitoin siirrytty, halutaan iäkkäiden kotona-asujien elämän olevan laadukkaampaa ja onnellisempaa myös sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin osalta, samoin kuin tuetaan kotona pärjäämistä perustarpeista ja hyvinvoinnista huolehtimalla julkisen kotihoidon turvin.Omaisten tärkeä apu


Paljon joudutaan turvautumaan myös omaisten apuun arjessa sekä henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Ja tähän moni omainen panostaakin onneksi. Se on varmasti paras muoto, että saa omaisten avulla asioita hoidettua ja kiireetöntä ja välittävää läsnäoloa rakkaidensa kanssa. Mutta.


Jos kodit eivät ole lähellä toisiaan tai ehkä jopa eri paikkakunnallakin? Jos omassakaan arjessa tunnit eivät tahdo riittää ja säännöllisestä tapaamisesta tuleekin ikävä velvollisuus? Puhelimella yhteydenpito on vaivatonta ja on mukava vaihtaa kuulumiset, mutta se ei auta pikkuaskareiden hoitumista tai tue pyykkihuoltoa. Myös tilanne, jossa toisella osapuolella asiaa ja kerrottavaa on enemmän kuin omaisen aika millään sallii, on ulkopuolinen sosiaalinen kontakti varmasti myös tervetullut. Kaikki omaiset eivät voi myöskään alkaa ystäväksi omalle vanhemmalleen. Se ei tarkoita, etteikö silti välittäisi ja haluaisi auttaa. Kaikilla meillä on omanlaisemme perhesuhteet ja historia. Joskus myös koemme syyllisyyttä siitä, hoidammeko velvollisuutemme. Silloin kannattaa miettiä järkevästi, mitä tehdä ja miten. Usein ikääntyvät omaisemmekaan eivät halua olla taakaksi, vaan haluaisivat kokea itsensä tasavertaisiksi ja tulla vain kuulluksi.


Siksi ulkopuolisen lisäpalvelun järjestäminen voi poistaa jännitteitä omaisten väliltä ja vapauttaa energiaa normaaliin, tasavertaiseen kanssakäymiseen. Ja lisätä mukavia yhdessäolon hetkiäkin.Avun ostaminen konkreettisesti


Monelle meistä omaisista saattaa tuntua oudolle tai vieraalle ajatus, että ostaisimme palvelua, joka on pelkkää seuraa, viihdykettä ja virkistystä tai muuta pientä tukea ja läsnäoloa. Voi tuntua vaikealta hahmottaa, mitä oikein on ostamassa ja miten sen tarjoilisi saajalle. Itsekin tunnistan hahmottamisen vaikeuden, mutta kokemuksen myötä voin sanoa, että tunninkin mittainen säännöllinen tapaaminen viikoittain voi olla erittäin merkityksellinen. Se voi antaa myös mahdollisuuden toteuttaa niitä pieniä iloa tuottavia asioita, joita on esim. aiemmin tehnyt, mutta jotka eivät ole mahdollisia enää ilman apua - tai kaveria - .

Kun päätyy rohkeasti ostamaan palvelun, asia pyörähtää käyntiin hyvin mutkattomasti ja luonnollisesti. Tutustuminen ja juttelu maksuttomalla ensikäynnillä avaa tilanteen ja selvittää käytännön asioita. (säännöllinen viikonpäivä vai tilanteen mukaan, toivottu kellonaika ym. ym.)


Toisilla toiveet ja tarpeet löytyvät jo ensimmäisellä suunnittelukerralla, kun taas toisen kanssa aikaa tarvitaan ideoimiseen. Mutta sen ajan voikin käyttää samalla hemmotteluun, jutusteluun ja läsnäoloon, kevyeen hartia, niska- ja päänhierontaan. Joskus ei sen kummempia ideoita tarvitakaan. Yksikään käynti ei ole turha, sitä ei tarvitse pelätä. Joku kokee merkityksellisenä jo pelkästään sen, että kerran viikossa tulee joku juttelemaan ja viettämään aikaa hänen kanssaan. Tekemistä löytyy sitten myös, jos toivetta on.


Pelkän virkistyksen muodossa voi hyvin ostaa säännöllisenkin palvelun ja käytämme tunnit aina parhaalla mahdollisella tavalla luovasti toiveen mukaan.Esimerkkejä virkistymishetkistä käytännössä


Moni kirjallisuuden ystävä saattaa arvostaa kovastikin kerran viikossa tapahtuvaa lukuhetkeä valitsemansa teoksen parissa. Näin pieni asia voi tuoda tärkeän rytmin ja merkityksellisyyden elämänkulkuun.


Laulu- ja musiikki-ihmisillä yhdessä laulaminen tai muu musiikista nauttiminen voi jälleen tuoda uutta ulottuvuutta arkiseen elämään.


Ajankohtais- tai aikakausilehden lukeminen yhdessä viikoittain ja asioiden puiminen sen tiimoilta on tietenkin äärettömän virkistävää.


Katseltavaa ja kerrottavaa vanhoista valokuvista elämänmittaisiin tarinoihin riittää jokaiseen tapaamiseemme. Muistojen ja kokemusten kertaaminen herättää eloon tunteet ja sisäisen elinvoiman puhaltaen jälleen iloisen liekin hiipuvaan hiillokseen.Yhteenvetona ydinasiat:


Henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja tukeminen on osa sosiaalista kuntoutumista, jota yhteiskunta tukee ikääntyvillä kotiasujilla.


Se on sosiaalipalvelua, jota me palveluntuottajat tarjoamme kunnan hyväksyminä yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajina.


Tämä on tärkeä tukimuoto iäkkäiden kotona pärjäämistä ajatellen sekä hyvinvointia lisäävä palvelu hoivakodissa asuville.


Tästä johtuen siitä saa kotitalousvähennyksen, joka on puolet maksetusta hinnasta. Koska palvelu on juuri niin tärkeä ja sitä toivotaan käytettävän, on verovähennys katsottu tarpeelliseksi ulottaa myös lähiomaisiin, mikäli he ostavat palvelua vanhemmilleen, appivanhemmilleen tai isovanhemmilleen. Eikä pelkästään kotiin, vaan myös hoivakotiin tai palveluasumisen piirissä asuville omaisilleen.


Tartutaan siis tilaisuuteen ja testataan sen toimivuus!Vuoden alku on hyvä ajankohta ryhtyä toimeen ja tehdä jotakin konkreettista sellaisten asioiden eteen, mitä on kuulostellut ja arvuutellut, mutta aika ei ole ollut vielä kypsä.


Auttaminen ja välittäminen ovat olleet isossa osassa viime vuoden keskusteluissa ja toiminnassakin, ja se on näkynyt myös joulun lahjoissa ja muistamisissa. Voiko sitä parempaa lahjaa antaakaan, kuin apua ja tukea sitä tarvitsevalle.


Nyt joulut on juhlittu ja lahjat kotiin kannettu. Aika on siirtyä taas arkeen. Hyvään ja merkitykselliseen, ei vain pelkkään pärjäämiseen. Pienet mukavat asiat, joita odottaa, tuovat rytmiä ja elämisen makua. Ne asiat, jotka ovat mahdollisia vain, jos jollain on aikaa yhdessä kulkemiseen.


Mutta nyt sananen tärkeästä asiasta! Yleisvoinnin ja kuntoutuksen merkityksestä erään yksityiskohdan tiimoilta. Kyse on vaivasta, joka voi yllättää minkäikäisen kulkijan tahansa, mutta se on hyvin yleistä vanhemmilla ja iäkkäämmillä ihmisillä. Se voi johtua myös osin siitä , että iäkkäämmällä ihmisellä sitä pidetään normaalina iän tuomana haittana. Niin ei saisi kuitenkaan olla, koska sen hoitamatta jättäminen tuo vain lisähankaluutta elämään ja liikkumiseen. Ja se joka on kokenut tämän vaivan, tietää sen tuovan myös epävarmuutta, pelkoa, huonoa oloa ja pahaa mieltä. Apu ja hoito siihen kuitenkin on, mutta aivan liian vähän sitä tarjotaan tai siitä tiedotetaan.

Äkillisesti ilmestyvä huimaus, joka tuntuu päätä kääntäessä, alas katsoessa, tai vuoteeseen käydessä ja sieltä noustessa, johtuu usein ns. hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta.


Siihen on olemassa tehokas liikehoito, johon me monet hoitoalan ammattilaiset olemme jo kouluttautuneet. Oikein valittu ja suoritettu liikehoito tuo hyviä ja nopeita tuloksia. Suurimmalla osalla huimaus poistuu jo kertahoidolla. Näin lähes aina käy, kun kyseessä on voimakas huimaus päätä käännellessä, eli tyypillinen asentohuimaus. Silloin sisäkorvan kaarikäytävien nestemäiseen tilaan on päässyt pienenpieniä kiteitä, jotka häiritsevät herkän tasapainoelimen toimintaa. Oikein valittu liikehoito saattaa kiteet pois nesteen seasta, jonne ne eivät kuulu. Oirekuvan dramaattisuuteen nähden hoidon teho ja toteuttamisen vaivattomuus ( hoito onnistuu myös asiakkaan kotona, ) ovat aina pienen ihmeen arvoiset.

Tämä tietoisku siksi, että sekin auttaa näkemään monimuotoisen kotihoivan tarpeellisuuden. Hoiva-apu on sananmukaisesti kokonaisvaltaista, jota sen pitää ollakin. Tärkeintä on tietää, että apua saa aina kun on tarve. Sitä etsitään, löydetään ja haetaan yhdessä. Osaava hoivaaja on kanssakulkija, joka toimii yhteistyössä omaisten kanssa.


Aurinkoisia ulkoilukelejä ja ilon pilkahduksia tammikuiseen taivallukseen!

Joulun rauhan kohta saamme

hyvän mielen silloin jaamme.

Lahjan antaa tahdomme

läheiselle, rakkaalle.

Jotain kaunista ja hyvää,

rakkauden kultajyvää.Nyt on hyvä aika pysähtyä pieneksi hetkeksi ja kahlata vuosi taaksepäin. Peilataan sitä mielessämme tulevaan uuteen vuoteen ja arvioidaan, onko lähipiirissämme asiat mallillaan. Niistä olemme perillä ja niihin voimme vaikuttaa. Auttamisen halu ja käytäntö eivät aina kohtaa, eikä ole lainkaan aina niin helppoa ja mutkatonta järjestää apua.


Koska paljon puhutaan yksinäisyydestä tai kotona asuvien vanhusten hyvinvoinnista (ja sen puutteesta ) voi niihin onneksi usein vaikuttaa myös omalta osaltaan. Omaisten ei kuitenkaan tarvitse jaksaa kaikkea itse ja ainainen huoli ei ole kenenkään etu.


Apua tai virkistystä voi myös ostaa. Voi kuitenkin olla, että on vaikea hahmottaa mitä pitäisi ostaa ja mistä, kuinka paljon, milloin ja mihin hintaan.


Kuvailen alla mitä iloa ja hyötyä yhdestä säännöllisestä ”matalan kynnyksen” palvelusta voi olla ja mitä kaikkea se voi sisältää.


Apuri, kaveri, parturi, kirjuri, hoituri, jumppari ja tsemppari – vain kuppari puuttuu.


Kaikki asioinnit kyyteineen (samaan hintaan) helpottuvat tai hoituvat puolesta. Kaveria taas tarvitaan ulkoiluun, vapaa-ajan harrastukseen tai ihan vaan seurusteluun (kukapa sitä yksin keskustelisi). Hiustenhuolto tapahtuu ammattitaidolla, kotona, säännöllisesti (ja samaan hintaan). Kirjuri auttaa paperiasioissa tai vaikka tallentaa omaelämänkertaa kotikirjastoon lähipiirin iloksi. Hoituri tukee ja seuraa yleistä terveydentilaa ja tuo apua esim. asentohuimaukseen siihen koulutettuna hoitajana. Kehonhuoltoa toteutetaan kevyin niska-hartia käsittelyin ja verenkiertoa parannetaan jalkahieronnalla sekä vetristävällä kevytjumpalla – ilon kautta!

Kuukauden palvelupaketti tai jatkuva palvelu on myös hyvä lahjaidea, jolla kelpaa toivottaa hyvää joulua sekä aidosti Onnellista tulevaa vuotta! Vielä ehtii lahjakortin ostaa pukinkonttiin!


Toivottavasti otat myöhemmin yhteyttä rohkeasti, jos asia on joskus ajankohtainen lähipiirissäsi.


Tunnelmallista joulun odotusta jokaiseen tupaan!

bottom of page